Kontaktujte nás: art@petrpalma.cz

Koumak pro pataky titulka ilustrace Petr Palma Koumak pro pataky stranka ilustrace Petr Palma

Koumák pro páťáky

pracovní sešit

Autoři:

Mgr. Věra Brlicová, Mgr. Lukáš Cohorna, Mgr. Martina Jirčíková, Mgr. Pavel Klech, Mgr. Michaela Křivancová Ph.D.,

RNDr. Hana Lišková, Mgr. Lenka Macálková, Mgr. Tereza Nickel, Mgr. Růžena Písková Ph.D., PaedDr. Libuše Sekaninová,
Mgr. Kristýna Šebková, Mgr. Veronika Švecová, Mgr. Ivana Tlusťáková, Mgr. Dana Tvrďochová, Mgr. Kateřina Zavřelová

Ilustrace: Petr Palma

Rozšiřující pracovní sešit pro nadané a bystré žáky 5. ročníku základních škol navazuje na dosud vydané díly Koumáka, vedle toho však zohledňuje i to, že řadu těchto žáků čekají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. V kapitolách se proto tentokrát soustředíme i na rekapitulaci učiva a nabízíme některé typy úloh, s nimiž se žáci můžou u přijímaček setkat. Ze stejného důvodu jsou v Koumákovi pro páťáky užity i delší a složitější texty, je kladen větší důraz na porozumění takovým textům a ve zvýšené míře se objevuje i práce s informacemi, a to i z externích zdrojů, včetně zdrojů audiovizuálních. Novinkou tohoto dílu je také zavedení souhrnného bloku v závěru kapitol. Blok obsahuje úlohy vyžadující hlubší porozumění problematice, propojení více dílčích jevů a zohlednění několika faktorů současně. Pomáhají tak u dětí rozvíjet schopnost syntézy. Pracovní sešit se skládá z tří částí.

Více ZDE

Zdroj: www.didaktis.cz